Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter / Vei, gate og tunnel / Veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal

Veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal

Produkter

 • 2024-04-22 11_23_51-Foto Jan Petter Svendal 1.webp ‎- Photos.png
 • 2024-04-22 11_25_09-Foto Jan Petter Svendal (002).webp ‎- Photos.png
 • Lyskildens effektivitet

  Lyskildens effektivitet

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektrisitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Tar hånd om strømforsyningen til lyskilden (Energy Efficiency Index EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lys formes og styres ved hjelp av en optikk som sender lyset i optimal retning for formålet.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombinasjonen av optisk og termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse: Lyset tennes og slukkes automatisk ved bevegelse. Fravær: Lyset slås automatisk av og må slås på manuelt.

 • Dagslys

  Dagslys

  Justering av det kunstige lyset basert på dagslysinnfall.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funksjon som sikrer riktig belysningsnivå i hele vedlikeholdsperioden.

 • Oppgave/Scene

  Oppgave/Scene

  Brukeren kan angi scener og tilpasse belysningen til ulike arbeidsoppgaver.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  Automatisk slukking kan installeres slik at alt lys slås av i definerte tidsperioder.

 • Oppgavebelysning

  Oppgavebelysning

  Belysning av det aktuelle arbeidsområde med riktig mengde lys.

 • Belysningssone

  Belysningssone

  Belysningen deles inn i soner avhengig av bevegelsesmønstre og/eller dagslysinnfall.

 • Vedlikeholdsplan

  Vedlikeholdsplan

  Vedlikehold skal utføres i henhold til produktets alder, ytelse og omgivelser.

 • Spillys

  Spillys

  Alt lys som ikke treffer tiltenkt mål, er spillys.

 • Refleksjon

  Refleksjon

  Lyset reflekteres fra overflatene i rommet.

 • Synlig energimåling

  Synlig energimåling

  Resultater av tiltak vises raskt i form av økt eller redusert energiforbruk.

Se videoen her.

Forbedret fremkommelighet og sikkerhet: Veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal

Veiprosjektet E39 Svegatjørn – Rådal er et imponerende prosjekt som markerte seg som det største veiprosjektet som noensinne er gjennomført av Statens vegvesen i Norge. Med en økonomisk ramme på hele 9,7 milliarder kroner, var dette også et av landets største enkeltprosjekter. Prosjektets mål var å forbedre reiseforholdene mellom Os og Bergen og gi trafikanter langs strekningen en bedre og mer effektiv reiseopplevelse. «Det handler om å gjøre hverdagen enklere for folk, om å bedre miljøet, gjøre samfunnet mer inkluderende og tilgjengelig og styrke næringslivets konkurransekraft».  (Statsforvalter, Kjell Kvingedal i intervju med bygg.no)

Anleggsfasen strakk seg over syv år og ble fullført i oktober 2022. Prosjektet klarte å realisere sine ambisiøse mål, og ble et flott vei- og tunnelanlegg. Elektroentreprenørene ABB og Magnus M. Thunestvedt AS, Multiconsult (rådgiver elektro) og mange andre flinke aktører lyktes med å transformere veiinfrastrukturen og gi bilistene en sømløs reiseopplevelse med god belysning. «Samarbeidet har fungert godt gjennom hele prosjektet, og vi er svært fornøyd med å ha bidratt til et godt prosjekt for kunden og alle trafikantene i regionen» (Sivilingeniør, Sturle Løvvik Norheim , elkraftteknikk i Multiconsult).

Prosjektet har høstet mye oppmerksomhet og viser fremskritt innen veibygging og innovative løsninger for tunnelbelysning. Veien strekker seg over en betydelig strekning med en utbygging av til sammen 15,5 kilometer med doble tunneler. Veien består av fire tunneler: Skogafjelltunnelen (1,5 km), Lyshorntunnelen (9,3 km), Rå-tunnelen (2,2 km) og Søråstunnelen (2,5 km). THORNs oppgave omfattet levering av tunnelarmaturer i tunnelene, for å sikre god belysning og sikkerhet for bilistene.

THORNs GTLED Pro tunnelarmatur bidrar til forbedret sikt, sikkerhet, energieffektivitet og redusert vedlikeholdsbehov. De høyeffektive LED-armaturene minimerer energibehovet samtidig som de opprettholder tilstrekkelige lysnivåer. Armaturene gir en jevn belysning som reduserer blending og skyggefulle områder, dermed reduseres risikoen for ulykker og forbedrer den generelle sikkerheten i tunnelmiljøet.

THORN har levert en komplett belysningspakke med blant annet 4000 GTLED Pro-armaturer spesialdesignet for tunnelbelysning. Disse armaturene, installert av Magnus M. Thunestvedt, er fullt dimbare og styringsanlegget tilpasser lysnivået etter eksterne lysforhold og trafikkvolum. Armaturen er konstruert for å tåle det krevende, korrosive tunnelmiljøet og opprettholde ytelsen over lang tid. Men sin robuste konstruksjon og IP66-beskyttelse mot støv og fuktighet, kan den håndtere tøffe forhold. GTLED Pro er også designet for å motstå vibrasjoner, temperaturvariasjoner og vind/trykkbelastning, som er viktig for å sikre lang levetid. Ved endt levetid er aluminiumskonstruksjonen gjenvinnbar, slik at den kan gi nytt liv til en annen lysarmatur.

I tillegg til å være en robust armatur, bidrar GTLED Pro til betydelige energibesparelser, noe som reduserer driftskostnadene og miljøbelastningen. Med sin ekspertise og mange års erfaring i feltet, har THORN lysberegnet anlegget etter gjeldene krav, herunder krav til blending og kontrast/synlighet i innkjøringssoner. Armaturens utforming (lineært design) og optikk gjør at blendingstall ligger et godt stykke lavere enn kravet. Dette forbedrer ikke bare sikten for bilistene, men fremmer også trafikksikkerheten og reduserer risikoen for ulykker.

Betydningen av god belysning i tunneler kan ikke undervurderes. Det øker sikkerheten, forbedrer sikten, reduserer tretthet hos sjåførene og gjør det lettere å håndtere nødsituasjoner. Implementering av optimale belysningsløsninger i tunneler er et kritisk aspekt ved å skape en sikker og effektiv transportinfrastruktur.

Sjekk ut det flotte resultatet.

Ta gjerne kontakt med THORN for mer informasjon, eller bistand i ditt prosjekt!