Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter

Referanseprosjekter

Kontorer

Office

Belysningen i kontorer må i stadig økende grad tilpasses en rekke ulike oppgaver, fra å lese på en dataskjerm til å se en illustrasjon på et whiteboard. I hvert tilfelle skal den nyeste teknologien skape det mest effektive og harmoniske belysningsmiljø. Prosjektene her viser hvordan det er mulig å oppnå best ytelse, effektivitet og komfort i kontormiljøer.

Industri

Industry

Tøffe miljøer stiller også tøffere krav til belysning. Thorns produktsortiment dekker alle industrielle applikasjoner, fra produksjon av avanserte komponenter til høyautomatisert masseproduksjon, kollektivtransportsystemer, kjemiske fabrikker og tungindustri. Prosjektene på denne siden viser hvordan våre belysningsløsninger ikke bare tilfredstiller krav til ytelse og komfort, men de gir også betydlige kostnadsbesparelser ved redusert energiforbruk og lave vedlikeholdkostnader. Vi kan vise deg noe av det vi kan tilby industrien, slik at de kan nå sine mål. La oss hjelpe deg å oppnå dine.

Skole og Utdanning

Education

Belysning er svært viktig i utdanningsinstitusjoner ettersom de tilrettelegger for læring og trivsel for både elever og lærere. Fra barneskoler til universiteter, små ganger til store forelesningssaler, Thorn Lighting kan tilby løsninger for alle områder. I hvert tilfelle skal den nyeste teknologien skape det mest effektive og harmoniske belysningsmiljø.

Helsesektoren

Health

Ingen steder er behovet for funksjon og komfort større enn på sykehus og ved helseinstitusjoner. For slike applikasjonsområder har Thorn spesialkompetanse. Kontakt oss for hjelp til å utforme den beste løsningen i hvert enkelt tilfelle.

Detaljhandel

Retail

I områder der varer skal vises frem er høye belysningsnivåer og god fargegjengivelse spesielt viktig. Andre viktige faktorer er sikkerhet, komfort og selvfølgelig effektivitet. Prosjektene på denne siden viser hvor viktig det er med nøye gjennomtenkt belysningsplanlegging.

Hotell

Hotel

From car parks to spas, bedrooms to bars, the outdoor and indoor lighting demands associated with the hotel industry are far reaching. So too are the aesthetic requirements, with styling and integration important too.

Sport

Indoor Sports

Belysning for innendørsidretter medfører flere viktige overveielser, både når det gjelder utøvere og tilskuere. Blending kan for eksempel ha innvirkning på utøvernes prestasjoner og det er også viktig å sikre at det er nok nødbelysning slik at sikkerheten blir opprettholdt.

Sport - Utendørs

Wembley Stadium video poster

God og effektiv belysning for utendørs sportsarrangementer er avhengig av nøye utførte lysberegninger i kombinasjon med effektfulle og innovative belysningsløsninger. En slik kombinasjon sørger for godt lys både for utøvere og publikum, samtidig som sjenerende spillys og blending minimeres.

Vei, gate og tunnel

Tunnel

Motorveier, bygater, broer, boligveier, tunneler og transportterminaler. Dette er bare noen få av stedene hvor utendørsbelysningen spiller en stor rolle i det daglige liv.

Bymiljø

Cityscape

Belysning som gir et stilfullt inntrykk om dagen, og sikkerhet og trygghet om natten. Her finner du informasjon om hvordan Thorns funksjonelle og dekorative belysningsløsninger påvirker og oppleves i omgivelsene. Prosjektene å

Kunst og Kultur

Water Museum, St Petersburg, Russia

Fra skulpturer til statuer, moderne biblioteker til gamle bygninger, belysning til kunst og kultur krever sensitivitet og nøye overveielse. Det krever også belysning som komplimenterer og fremmer verket.  

Transport

Transporttation

Ingen av de flyene, fergene, togene eller T-banene vi bruker i dag vil kunne fungere uten belysning. Uansett om vi oppholder oss inne eller ute, så er prestasjon, effektivitet og komfort alltid i fokus.

Overganger & parkeringsplasser

car parks

Belysning for overganger og parkeringsplasser er essensielt for å overholde sikkerheten. Utover dette er også god sikt viktig, samt energieffektivitet for å minimere driftsomkostningene

Boligområder og institusjoner

MKB Malmo, Sweden

Fra villastrøk til boligblokker og omsorgsboliger. Belysning til boligområder krever moderne driftssikre løsninger.