Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter / Vei, gate og tunnel / Marieholmstunnelen i Gøteborg, Sverige

Marieholmstunnelen i Gøteborg, Sverige

 • TL_2011_TU_SV_206-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • TL_2011_TU_SV_130-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • TL_2011_TU_SV_156-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • TL_2011_TU_SV_237-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • TL_2011_TU_SV_189-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • TL_2011_TU_SV_146-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • Lyskildens effektivitet

  Lyskildens effektivitet

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektrisitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Tar hånd om strømforsyningen til lyskilden (Energy Efficiency Index EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lys formes og styres ved hjelp av en optikk som sender lyset i optimal retning for formålet.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombinasjonen av optisk og termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse: Lyset tennes og slukkes automatisk ved bevegelse. Fravær: Lyset slås automatisk av og må slås på manuelt.

 • Dagslys

  Dagslys

  Justering av det kunstige lyset basert på dagslysinnfall.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funksjon som sikrer riktig belysningsnivå i hele vedlikeholdsperioden.

 • Oppgave/Scene

  Oppgave/Scene

  Brukeren kan angi scener og tilpasse belysningen til ulike arbeidsoppgaver.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  Automatisk slukking kan installeres slik at alt lys slås av i definerte tidsperioder.

 • Oppgavebelysning

  Oppgavebelysning

  Belysning av det aktuelle arbeidsområde med riktig mengde lys.

 • Belysningssone

  Belysningssone

  Belysningen deles inn i soner avhengig av bevegelsesmønstre og/eller dagslysinnfall.

 • Vedlikeholdsplan

  Vedlikeholdsplan

  Vedlikehold skal utføres i henhold til produktets alder, ytelse og omgivelser.

 • Spillys

  Spillys

  Alt lys som ikke treffer tiltenkt mål, er spillys.

 • Refleksjon

  Refleksjon

  Lyset reflekteres fra overflatene i rommet.

 • Synlig energimåling

  Synlig energimåling

  Resultater av tiltak vises raskt i form av økt eller redusert energiforbruk.

Utfordring

Marieholmstunnelen – en bit av puslespillet

Marieholmstunnelen, som er en del av Marieholmsforbindelsen, er en 500 meter lang toløps veitunnel under Göta elv som binder sammen E20, E6, E45 og Lundbyleden. Med Marieholmsforbindelsen legges den første biten i fremtidens store trafikkpuslespill i Gøteborg. Dette er en omfattende satsing, og faktisk det største infrastrukturprosjektet i hele Vest-Sverige. En rekke prosjekter knyttet til kollektivtrafikk, jernbane og vei frem mot 2028 skal gjøre den voksende regionen mer attraktiv og bærekraftig.

Den store utfordringen har vært å begrense ulemper for området for øvrig gjennom byggeperioden, men samtidig gjennomføre et såpass teknisk avansert prosjekt i et område med tett trafikk.

Belysning

I prosjektet er vi stolt over å levert våre Thorn GTLED, tunnelarmaturer med avansert LED-teknikk som er egnet for å stå i korrosive og krevende miljøer. Counterbeam-optikk benyttes i tunnelens innkjørings- og overgangssoner. For tunnelens indre sone benyttes en symmetrisk optikk i lineær konfigurasjon, sammenhengende gjennom hele tunnelen, som gir perfekt jevnhet.

Løsningen justeres fra et luminansnivå på 200 cd/m2 på dagtid ved innkjøringssoner, og ned til 2,5 cd/m2 på nattestid. Belysningsnivået i tunnelen tilpasses kontinuerlig dagslysforholdene utenfor. Synsnedsettende blending (TI), et viktig kriterie for tunnelbelysning, er ekstra lav i prosjektet - kun 2-3%.

Fino, en smal lineær og diskrét armatur fra acdc, gir et fint farget lys mot tak og vegger. Fino er enkel å ta i bruk i alle typer av prosjekter.

Thorn GTLED er konstruert for å holde mange år i korrosive miljøer. Armaturen har også et innovativt montasjesystem i rustfritt stål, med galvanisk skille. Armaturserien er svært gjennomtenkt og nøyaktig utformet, med trafikksikkerheten i tankene hvert eneste steg på veien.

Resultat

Den nye tunnelbelysningen er svært effektiv, gir sikre og komfortable omgivelser for bilførere og vil holde i lang tid uten behov for vedlikehold. Belysningen er et utmerket eksempel på hva man kan få til med skreddersydde produkter, løsninger og den kompetansen Thorn kan tilby.

Involverte i prosjektet

Stein Kleven, Projektansvarig Trafikverket

Gert Wingårdh, Arkitekt

David Leeb, STRABAG Infrastructure & Safety Solutions