Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter / Skole og Utdanning / Emilia skolen, Sverige

Emilia skolen, Sverige

 • Emilia School, Sweden
 • Lyskildens effektivitet

  Lyskildens effektivitet

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektrisitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Tar hånd om strømforsyningen til lyskilden (Energy Efficiency Index EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lys formes og styres ved hjelp av en optikk som sender lyset i optimal retning for formålet.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombinasjonen av optisk og termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse: Lyset tennes og slukkes automatisk ved bevegelse. Fravær: Lyset slås automatisk av og må slås på manuelt.

 • Dagslys

  Dagslys

  Justering av det kunstige lyset basert på dagslysinnfall.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funksjon som sikrer riktig belysningsnivå i hele vedlikeholdsperioden.

 • Oppgave/Scene

  Oppgave/Scene

  Brukeren kan angi scener og tilpasse belysningen til ulike arbeidsoppgaver.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  Automatisk slukking kan installeres slik at alt lys slås av i definerte tidsperioder.

 • Oppgavebelysning

  Oppgavebelysning

  Belysning av det aktuelle arbeidsområde med riktig mengde lys.

 • Belysningssone

  Belysningssone

  Belysningen deles inn i soner avhengig av bevegelsesmønstre og/eller dagslysinnfall.

 • Vedlikeholdsplan

  Vedlikeholdsplan

  Vedlikehold skal utføres i henhold til produktets alder, ytelse og omgivelser.

 • Spillys

  Spillys

  Alt lys som ikke treffer tiltenkt mål, er spillys.

 • Refleksjon

  Refleksjon

  Lyset reflekteres fra overflatene i rommet.

 • Synlig energimåling

  Synlig energimåling

  Resultater av tiltak vises raskt i form av økt eller redusert energiforbruk.

Sveriges mest energieffektive skole

EU har besluttet at medlemslandene skal redusere sitt energiforbruk med 20 prosent innen 2020. Som et ledd i den satsingen har Landskrona i Sør-Sverige bygd Sveriges mest energieffektive skole, Emiliaskolen. Energiforbruket er satt til 42 kWH/m pr år og Thorn har levert armatur og styring.”Vårt mål er å bidra til økt livskvalitet ved å tilby belysning av høy kvalitet og energieffektivitet”, sier markedsdirektør Michael Ferm i Thorn Lighting.

Emiliaskolen i Häljarp utenfor Landskrona er bygd med passivhusteknikk. En teknikk som er miljøtilpasset, funksjonell og kostnadseffektiv. Bygget varmes opp via ventilasjonssystemet, hvilket innebærer at energikostnadene kan halveres. Utslippet av kulldioksid blir dessuten lavere ettersom det benyttes mindre energi til oppvarming enn i andre bygg.

Thorn Lighting har levert en totalløsning der pendelarmaturen Optus IV inklusive tavlebelysning samt styring inngår.

”Foruten armaturer til klasserom, garderober og kjøkken, har vi levert en ny type styring”, sier Michael Ferm. ”Normalt styres lysstyrke, dagslysinnfall og tilstedeværelse, men på Emiliaskolen benyttes belysningen dessuten til oppvarming av lokalene. Er det for kaldt, tennes lyset”.

På Emiliaskolen er både personalet og elevene svært fornøyde med skolens belysning. Lena Johnsson, rektor, sier: ”Alle på skolen opplever belysningen som behagelig. Så langt har ikke armaturene blitt brukt til å varme opp lokalene, men det er bare et tidsspørsmål. Snart er det kalde netter igjen.”