Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter / Skole og Utdanning / Århus Akademi, Danmark

Århus Akademi, Danmark

 • Århus Akademi, Denmark
 • Lyskildens effektivitet

  Lyskildens effektivitet

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektrisitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Tar hånd om strømforsyningen til lyskilden (Energy Efficiency Index EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lys formes og styres ved hjelp av en optikk som sender lyset i optimal retning for formålet.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombinasjonen av optisk og termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse: Lyset tennes og slukkes automatisk ved bevegelse. Fravær: Lyset slås automatisk av og må slås på manuelt.

 • Dagslys

  Dagslys

  Justering av det kunstige lyset basert på dagslysinnfall.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funksjon som sikrer riktig belysningsnivå i hele vedlikeholdsperioden.

 • Oppgave/Scene

  Oppgave/Scene

  Brukeren kan angi scener og tilpasse belysningen til ulike arbeidsoppgaver.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  Automatisk slukking kan installeres slik at alt lys slås av i definerte tidsperioder.

 • Oppgavebelysning

  Oppgavebelysning

  Belysning av det aktuelle arbeidsområde med riktig mengde lys.

 • Belysningssone

  Belysningssone

  Belysningen deles inn i soner avhengig av bevegelsesmønstre og/eller dagslysinnfall.

 • Vedlikeholdsplan

  Vedlikeholdsplan

  Vedlikehold skal utføres i henhold til produktets alder, ytelse og omgivelser.

 • Spillys

  Spillys

  Alt lys som ikke treffer tiltenkt mål, er spillys.

 • Refleksjon

  Refleksjon

  Lyset reflekteres fra overflatene i rommet.

 • Synlig energimåling

  Synlig energimåling

  Resultater av tiltak vises raskt i form av økt eller redusert energiforbruk.

Energieffektiv belysning til moderne undervisning

Påbygg og renovering av Århus Akademi i Danmark har gitt rom for ny belysning med høy virkningsgrad kombinert med effektiv lysstyring. På bakgrunn av dette kan skolen nå se frem til betydelige energibesparelser på opp til 70 prosent. Samtidig har skolen nå mulighet for å tilpasse belysningen til variasjoner i undervisningsstiler og økt bruk av pc.

Klasserom og gangarealer var opprinnelig belyst med Thorns Menlo Classic og ga et godt lys. Men i prosessen med den store renoveringen og påbygget ble det besluttet at belysningen skulle være med på å skape harmoni i innredningen med visuell og arkitektonisk sammenheng mellom den gamle og den nye delen. Dessuten var det en anledning til å optimere energiforbruket, som er et viktig parameter for skolens påbygg, som har status som et såkalt nullenergibygg.

Menlo3, som er særlig velegnet til undervisningslokaler og kontorer, har en virkningsgrad på over 80 prosent og gir 30 prosent mer lys sammenlignet med skolens eksisterende løsning. I tillegg kommer en vesentlig lavere effekt som sammen med effektiv lysstyring kan gi akademiet en energibesparelse på belysningen på opp mot 70 prosent. Automatisk dagslysstyring sørger for å slukke eller dimme lyset i lokalene så snart det ikke er behov for kunstig belysning.