Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter / Vei, gate og tunnel / Gotthard bringer havets blåfarge til T- Forbindelsen

Gotthard bringer havets blåfarge til T- Forbindelsen

Produkter

 • T-Forbindelsen_Rundkjøring
 • T21.jpg
 • T06.jpg
 • T09 (Large).jpg
 • T25 (Large).jpg
 • T28 (Large).jpg
 • Lyskildens effektivitet

  Lyskildens effektivitet

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektrisitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Tar hånd om strømforsyningen til lyskilden (Energy Efficiency Index EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lys formes og styres ved hjelp av en optikk som sender lyset i optimal retning for formålet.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombinasjonen av optisk og termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse: Lyset tennes og slukkes automatisk ved bevegelse. Fravær: Lyset slås automatisk av og må slås på manuelt.

 • Dagslys

  Dagslys

  Justering av det kunstige lyset basert på dagslysinnfall.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funksjon som sikrer riktig belysningsnivå i hele vedlikeholdsperioden.

 • Oppgave/Scene

  Oppgave/Scene

  Brukeren kan angi scener og tilpasse belysningen til ulike arbeidsoppgaver.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  Automatisk slukking kan installeres slik at alt lys slås av i definerte tidsperioder.

 • Oppgavebelysning

  Oppgavebelysning

  Belysning av det aktuelle arbeidsområde med riktig mengde lys.

 • Belysningssone

  Belysningssone

  Belysningen deles inn i soner avhengig av bevegelsesmønstre og/eller dagslysinnfall.

 • Vedlikeholdsplan

  Vedlikeholdsplan

  Vedlikehold skal utføres i henhold til produktets alder, ytelse og omgivelser.

 • Spillys

  Spillys

  Alt lys som ikke treffer tiltenkt mål, er spillys.

 • Refleksjon

  Refleksjon

  Lyset reflekteres fra overflatene i rommet.

 • Synlig energimåling

  Synlig energimåling

  Resultater av tiltak vises raskt i form av økt eller redusert energiforbruk.

Det nye veiprosjektet T-Forbindelsen i Rogaland består av den 8,9km lange Karmøy tunnelen, som binder Karmøy sammen med fastlandet via E39, og en 9,8km veistrekning i nordgående retning fra tunnelens rundkjøring opp til Haugesund.

Rundkjøringen ligger 60m under havet og tunnelen er i 2013 den lengste undersjøiske tunnelen i Norge.

Det elektriske anlegget, inkludert belysningen i tunnelen, ble utført av Traffic Solutions AS. Til dette prosjektet leverte Thorn 3 000 Gotthard tunnelarmaturer, både armaturer med lysrør og høytrykk natrium lyskilder, samt veggmonterte nødlys.

139m under havet utgjør Karmøytunnelen det dypeste punktet i T-Forbindelsen. Stor trafikkmengde og tunnelens størrelse gir et agressivt miljø. Den robuste Gotthard armaturserien med armaturhus i syrefast stål var derfor ideell for å sørge for jevn og varig belysning over tid.

 Belysning for både sikkerhet og komfort

I tunnelens kjerne ligger rundkjøringen. Denne er utstyrt med 58W lyskilder som utstråler et vakkert, blått lys. I tillegg til å skape en dekorativ og beroligende effekt, som her også gjenspeiler havets blåfarge, så spiller det blå lyset en viktig rolle i tunnelens trafikksikkerhet ved at det gjør bilister oppmerksomme på at det skjer en endring i kjøremønsteret der man er på vei inn i en rundkjøring.

Langs veien som går mot Haugesund står det 200 lysmaster med Civic veilysarmaturer som sørger for økt trafikksikkerhet, montert av Kvinnherad Elektro AS. Denne armaturen har et armaturhus av aluminium og IP66 klassifisering, med separat rom for lyskilde og forkoblingsenhet som gir optimal termisk kontroll. Dette gir også en lengre levetid for armaturen. Langs denne veistrekningen har Thorn også levert armaturer i to kortere tunneler; Spannavarden og Husafjell.

I tillegg til gode tekniske løsninger så spilte også enkel og rask installasjon av armaturene i tunnelen en viktig rolle i suksessen for dette prosjektet. Alle armaturene er utstyrt med fjærklemmer for enkel tilkobling av kabler inn og ut av armatur, og man kan åpne armaturene uten å benytte verktøy.

Kortest mulig tid på selve montasjearbeidet kombinert med optimale delleveringer fra Thorn sin side var viktige faktorer her. Det var ingen egnede steder å laste av varer med normal transport inne i tunnelen. Problemet ble derfor løst ved at leveransen ble delt opp i to runder med syv forskjellige containere på 20 og 40 fot, som ble plassert utenfor hver av de tre portalene av tunnelen. Dette var svært viktig for effektiviteten og fremdriften i prosjektet.

Robert Eksund, Daglig leder i Traffic Solutions AS har følgende kommentar til prosjektet: “Thorn har vært hovedleverandør av belysning på mange av våre store prosjekter. T-Forbindelsen var ikke noe unntak. Det var ikke vanskelig å velge Thorn igjen ettersom vi har hatt et godt samarbeid med Thorn i flere år, og kjenner godt til deres høykvalitets tunnelarmaturer og den gode kompetansen hos de ansatte. Med hensyn til kompleksiteten i dette prosjektet visste vi at vi kunne stole på Thorn, at de hadde de produktene vi trengte, kunne levere i tide, og til riktig pris selvfølgelig.”

Kort om prosjektet:

 • Åpnet for trafikk september 2013
 • Total kostnad for anlegget er 1,6 mrd kr
 • Karmøytunnelen er del av T-Forbindelsen og er en av de lengste undersjøiske tunnelene i Europa, og er i 2013 den lengste undersjøiske tunnelen i Norge.
 • Et røft miljø, med stor mengde trafikk og tunnel på 139m under havet på det dypeste

 

Produkter