Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter / Sport / Varig Orkla Arena

Varig Orkla Arena

Produkter

 • 2.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • Lyskildens effektivitet

  Lyskildens effektivitet

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektrisitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Tar hånd om strømforsyningen til lyskilden (Energy Efficiency Index EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lys formes og styres ved hjelp av en optikk som sender lyset i optimal retning for formålet.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombinasjonen av optisk og termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse: Lyset tennes og slukkes automatisk ved bevegelse. Fravær: Lyset slås automatisk av og må slås på manuelt.

 • Dagslys

  Dagslys

  Justering av det kunstige lyset basert på dagslysinnfall.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funksjon som sikrer riktig belysningsnivå i hele vedlikeholdsperioden.

 • Oppgave/Scene

  Oppgave/Scene

  Brukeren kan angi scener og tilpasse belysningen til ulike arbeidsoppgaver.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  Automatisk slukking kan installeres slik at alt lys slås av i definerte tidsperioder.

 • Oppgavebelysning

  Oppgavebelysning

  Belysning av det aktuelle arbeidsområde med riktig mengde lys.

 • Belysningssone

  Belysningssone

  Belysningen deles inn i soner avhengig av bevegelsesmønstre og/eller dagslysinnfall.

 • Vedlikeholdsplan

  Vedlikeholdsplan

  Vedlikehold skal utføres i henhold til produktets alder, ytelse og omgivelser.

 • Spillys

  Spillys

  Alt lys som ikke treffer tiltenkt mål, er spillys.

 • Refleksjon

  Refleksjon

  Lyset reflekteres fra overflatene i rommet.

 • Synlig energimåling

  Synlig energimåling

  Resultater av tiltak vises raskt i form av økt eller redusert energiforbruk.

Svært effektivt og energibesparende lysanlegg på Varig Orkla Arena

I 2021 startet prosjektet med å bygge en ny travbane, da nedleggelsen av Leangen Travbane fant sted vinteren 2022. Varig Orkla Arena på Fannrem i Orkland kommune er i all hovedsak en erstatning for Leangen Travbane, i tillegg til en etablering av et nytt travbaneanlegg i samme område som det gamle anlegget på Fannrem. Målet med prosjektet var å utarbeide et anlegg med en plassering, en orientering og dimensjoner som er bedre enn tidligere anlegg. Banen på 1100 meter er lengst i landet.

THORN sin leveranse omfattet blant annet belysning på parkeringsanlegget, adkomstveier, gangveier, lyset inne i hovedbygningen, og treningsløyper for hest i tillegg til selve travbanen. Banen er som nevnt lengst i landet, og med en bredde på 20-24 meter er det åpenbart behov for mye lys. Selve baneprofilen består av en indre bane, en løpebane og en ytre bane. Banens profil legger vekt på et langt oppløp og gode svinger for å virkelig få frem det beste i hestene. Alt dette måtte tas i betraktning når vi ble forespurt om å utføre lysberegningen, sier Knut Martin Selli, Key Account Manager i THORN. Sammen med Sreten Milosevic, Prosjektingeniør, har han fulgt prosjektet fra start til slutt og er svært godt fornøyd med resultatet.

THORN har levert en løsning som oppfyller de tekniske kravene til slik belysning på en utmerket måte. Med THORN sin lyskasterserie Altis har vi levert et energieffektivt belysningsanlegg som skal holde i mange år fremover. God belysning for både utøvere og publikum er ivaretatt, blant annet gjennom grundig prosjektering hvor man søker å holde ubehagsblending til et absolutt minimum. Treningsløypen og adkomstveier er belyst med THORN Isaro PRO gatelys, og Areaflood PRO lyskastere som har asymmetrisk lysfordeling.

For å kunne optimalisere lysnivåer etter behov og faktisk bruk, er all utendørs belysning utstyrt med trådløs styring og overvåkning fra THORNs underleverandør Datek Light Control. DALI-2 drivere sørger for å dimme belysningen helt ned til 10% uten flimmer, eller enda lavere, etter brukernes behov. Kommunikasjonsenheten i hver stolpe og/eller armatur har en integrert GPS for å forenkle igangkjøring av anlegg slik at alle lyspunkter havner rett inn på kartet. Enhetene kommuniserer både med hverandre og med nettskyen slik at systemet er enkelt tilgjengelig for brukere, og muligheter for justering tilpasses etter deres behov. Løsningen forenkler også senere drift og vedlikehold, eksempelvis ved utskifting av drivere.

I tillegg til at slik lysstyring er kostnadseffektiv og energibesparende, vil systemet kunne bidra til en økt opplevelse av trygghet og sikkerhet når det er aktivitet i området, samt gjøre området attraktivt også på kveldstid. Dette gjelder også for armaturene for adkomstveier, gangveier og parkeringsplassen.

For tydelig inndeling av banen, er det levert løsning med distansemerking for hver 100 meter. Rundt hele banen er det montert en spesialløsning av THORN Alumet med gule markeringslys, både på innsiden og utsiden av travbanen. Et rødt og et grønt lys er plassert 240 meter før mållinjen. Alumet-stolpene er utformet for å minimere faren for blending for både hest og utøvere.

De 45 lysmastene, levert i fagverkskonstruksjon(gittermast) opp til 22m høyde, og lavere høyder som er bygget med rørkonstruksjon, kommer fra VikØrsta, som var THORNs underleverandør i prosjektet. De er en produksjonsbedrift som leverer innenfor markedsområder som rekkverk, bergsikring, lysmast og marina.  Bedriften har kontroll på mye av verdikjeden selv, noe som gir flere fordeler. Oppfølging og kvalitetssikring av hvert steg i prosessen blir enklere og bidrar til gjennomgående god totalkvalitet. Med lokal produksjon kan de blant annet skilte med en typisk leveringstid på bare 4-6 uker, på det som ikke er lagerført. Store deler av produksjonen foregår altså i Norge, noe som også er gunstig med tanke på de globale miljøutfordringene, og ønsket om å kutte utslipp, sier Vidar Birkeland Salgssjef i VikØrsta. Han legger til at dette er det største prosjektet de noen gang har vært involvert i når det gjelder gittermaster, som har vært utrolig spennende. Med et prosjekt som dette, er vi nøye på kvalitetsgodkjenning og kontroll av mastene, forteller han. Skadepotensialet kan bli stort dersom dette ikke blir fulgt opp. Samarbeidet mellom partene har fungert godt, og vi er fornøyd med gjennomføringen og sluttresultatet av prosjektet, avslutter Vidar.

Caverion monterte opp lysene med rett plassering og stråleretning etter THORNs anbefalinger, basert på lysberegning. Kompleksiteten i en slik lysberegning med over 300 flomlys som skal finjusteres individuelt for å få til et optimalt resultat, gjør arbeidet svært tidkrevende. Det å begrense lysforurensning, herunder strølys og sjenerende blending (f.eks innsyn mot lysarmaturer fra naboeiendommer er en annen viktig oppgave som må ivaretas for slike anlegg). THORNs dyktige ingeniører er i stand til å løse slike oppgaver med godt resultat, takket være lang erfaring og spesialisert programvare. 

Ambisjonen er at anlegget skal kunne brukes til langt mer enn en travbane; blant annet utstillinger, messer og konserter. Fleksibiliteten i anlegget kommer til nytte også her, ved at man kan styre lysstyrken etter ønske og behov.