Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter / Bymiljø / Fredrikstad kommune har valgt Thorn Lighting og fremtidens belysningsløsning

Fredrikstad kommune har valgt Thorn Lighting og fremtidens belysningsløsning

Produkter

 • 200319_B9A0156.jpg
 • 200319_B9A0180.jpg
 • 200319_B9A0190.jpg
 • Lyskildens effektivitet

  Lyskildens effektivitet

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektrisitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Tar hånd om strømforsyningen til lyskilden (Energy Efficiency Index EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lys formes og styres ved hjelp av en optikk som sender lyset i optimal retning for formålet.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombinasjonen av optisk og termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse: Lyset tennes og slukkes automatisk ved bevegelse. Fravær: Lyset slås automatisk av og må slås på manuelt.

 • Dagslys

  Dagslys

  Justering av det kunstige lyset basert på dagslysinnfall.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funksjon som sikrer riktig belysningsnivå i hele vedlikeholdsperioden.

 • Oppgave/Scene

  Oppgave/Scene

  Brukeren kan angi scener og tilpasse belysningen til ulike arbeidsoppgaver.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  Automatisk slukking kan installeres slik at alt lys slås av i definerte tidsperioder.

 • Oppgavebelysning

  Oppgavebelysning

  Belysning av det aktuelle arbeidsområde med riktig mengde lys.

 • Belysningssone

  Belysningssone

  Belysningen deles inn i soner avhengig av bevegelsesmønstre og/eller dagslysinnfall.

 • Vedlikeholdsplan

  Vedlikeholdsplan

  Vedlikehold skal utføres i henhold til produktets alder, ytelse og omgivelser.

 • Spillys

  Spillys

  Alt lys som ikke treffer tiltenkt mål, er spillys.

 • Refleksjon

  Refleksjon

  Lyset reflekteres fra overflatene i rommet.

 • Synlig energimåling

  Synlig energimåling

  Resultater av tiltak vises raskt i form av økt eller redusert energiforbruk.

Fredrikstad kommune i Viken fylke ligger ved Glommas utløp, og var Østfolds folkerikeste kommune med drøye 80 000 innbyggere. Kommunen utgjør sammen med Sarpsborg byregion Nedre Glomma. Det er en sammenhengende, bymessig bebyggelse på begge sider av Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Dette området er ganske tett befolket, og med over 115 000 innbyggere er det Norges femte største tettsted. Nedre Glomma er et attraktivt område som opplever befolkningsøkning. En del trafikk i regionen skaper behov for å ha både god og driftssikker veibelysning som skaper oversiktlige og trygge forhold på veiene i Fredrikstad. Her er Thorn Lighting en viktig bidragsyter, sammen med Nettpartner i Fredrikstad som har stått for installasjonen.

Gate- og veibelysningen i Fredrikstad hadde behov for oppgradering, som i mange andre norske kommuner. Driftssikre og energieffektive LED armaturer fra Thorn med svært lange levetid sørger for det gode lyset både langs boligveier og større veier. Belysningen har god fargegjengivelse, tilpasset optikk for aktuell type vei og god avskjerming mot blending. Utskiftingen i Fredrikstad omfattet 4000 armaturer fra Thorn i perioden 2019-2020.

I stedet for kun å oppgradere armaturer har Fredrikstad kommune sett de vesentlige fordelene med et intelligent felles styre- og overvåkingssystem som kan inkludere all den offentlige utendørsbelysningen i hele kommunen, og dimme ned lyspunktene til et korrekt nivå, uten å overbelyse eller forbruke mer energi enn nødvendig. Det kan i tillegg til gate- og veibelysning også omfatte belysning av for eksempel parker, plasser og idrettsanlegg. Dette gir store besparelser på drift og vedlikehold ved at hvert lyspunkt i systemet har toveis kommunikasjon og en unik adresse knyttet opp mot systemet. Et tilgjengelig kart gir full oversikt og status for driften av alle armaturer. Tiden er over da man brukte ressurser på å reise rundt med lift for å lete etter feil på vei- og gatebelysning eller til stadighet skifte lyskilder. Status og eventuelle feilmeldinger kommer umiddelbart opp i systemet, som av utvalgt personell kan styres både sentralt og fra smarttelefoner eller nettbrett.

Terje Jonassen fra Nettpartner sier at «Veilysarmaturene i R2L2-serien fra Thorn ble levert med et universalfeste som passet enten vi skulle bytte armatur på en stålmast med Ø76mm diameter eller på tremast med Ø42mm arm. Dette gjorde planleggingen vår enkel og effektiv. Armaturene er dessuten robust utformet med tanke på senere vedlikehold, og kom ferdig med Datek utstyret innmontert. De individuelle MAC-adressene ble lest av fortløpende for senere registrering i Datek-systemet.»

Fredrikstad kommune har inngått kontrakt med Datek Light Control AS som leverer det sentraliserte styrings- og overvåkingssystemet. Thorn Lighting har et godt samarbeid med Datek, og erfaring fra flere tidligere samarbeidsprosjekter. I dette prosjektet ønsket kommunen en løsning hvor hver lysarmatur har egen strømmåler. Dermed kunne ikke den mer standardiserte løsningen med «Zhaga-connector» benyttes, og Datek sin LCU monteres inn i hver armatur på fabrikken i England.

Fredrikstad er fremdeles en av landets viktigste industribyer, og bydelen Lisleby var sentrum for industrien i Fredrikstad da det første elektriske lyset i Norge ble tent av ingeniør Olaf M. Holwech på sagbruket Lisleby Brug i 1877. Det er fortsatt industri i dette området, noe som bidrar til at Fredrikstad fortsatt er en viktig industriby. Lisleby har i dag cirka 6000 innbyggere og bydelen har nok en gang fått glede av det siste nye innen belysning. Her er det boligområder med villabebyggelse, rekkehus og blokkbebyggelse i tilknytning til veier med relativt liten trafikkmengde. Belysningen er her montert på en kombinasjon av eksisterende lave tremaster og stålmaster.

Det er også mye næringsvirksomhet med produksjonsbedrifter og handelsbedrifter i området. Dette gir noe mer trafikk på gjennomfartsårer og tilkomstveier til bolig- og næringsområdene. Der trafikkmengden er høyere er det montert kraftigere armaturer fra Thorn på høyere stålmaster. Området Råbekken i nord er et av de største og viktigste handelsområdene i Fredrikstad. Det finnes alle typer butikker og kjøpesentre på rekke og rad langs den trafikkerte Dikeveien, som går gjennom hele området. En lang rekke utkjørsler på begge sider krever god belysning for å skape oversikt langs denne veien. Thorn R2L2 gir et godt lysnivå med høy fargegjengivelse som bidrar til  synlighet og oversikt for alle trafikanter.     

Hans-Petter Rønning fra ZG Lighting/Thorn forteller at «Det var et ønske om å dimensjonere anlegget en belysningsklasse over kravet, for deretter å dimme ned til korrekt nivå. Dermed har man stor fleksibilitet i kommunen, dersom behovene skulle endre seg på et senere tidspunkt. I tillegg bidrar dimmingen til å øke levetiden på lysdiodene.»

Denne leveransen har også ført til at Thorn er tilstede i flere andre prosjekter i og omkring Fredrikstad. Thorn vant dette prosjektet på bakgrunn av presis prosjektering og gode tekniske løsninger, i tillegg til riktig pris. Kommunen, konsulent og elektroentreprenør er veldig fornøyd med armaturene og lyskvaliteten. Gjetord har også spredd seg om belysningsløsningen som er levert i Fredrikstad. Dette har også gitt Thorn Lighting innpass i nabobyen Halden med et tilsvarende prosjekt og omfang.

Fredrikstad produkter:

 • 700 stk av R2L2 M  60 LED @ 700mA, 3000K Ra 70.
 • 100 stk av R2L2 S 48 LED @ 700mA, 3000K Ra 70.
 • 3200 stk av Rx 36 LED @ 700mA, 3000K, Ra70.
 • Armaturene er levert med drivere som støtter dimming og overvåking via Datek styresystem.