Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter / Transport / Charles de Gaulle lufthavn, Frankrike

Charles de Gaulle lufthavn, Frankrike

 • Charles de Gaulle Airport, France
 • Charles de Gaulle Airport, France
 • Charles de Gaulle Airport, France
 • Charles de Gaulle Airport, France
 • Lyskildens effektivitet

  Lyskildens effektivitet

  Orus LED sørger for at en relativt høy lysmengde sendes fra lyskilden sammenlignet med mengden kraft som brukes til å produsere den.

 • Forkobling

  Forkobling

  Tar hånd om strømforsyningen til lyskilden (Energy Efficiency Index EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Med sin Flat Beam®-teknolgoi gir Orus LED presis strålekontroll for maksimalt nyttelys og mulighet til å styre lyset dit det er behov for det.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombinasjonen av optisk og termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse: Lyset tennes og slukkes automatisk ved bevegelse. Fravær: Lyset slås automatisk av og må slås på manuelt.

 • Dagslys

  Dagslys

  Justering av det kunstige lyset basert på dagslysinnfall.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funksjon som sikrer riktig belysningsnivå i hele vedlikeholdsperioden.

 • Oppgave/Scene

  Oppgave/Scene

  Brukeren kan angi scener og tilpasse belysningen til ulike arbeidsoppgaver.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  Automatisk slukking kan installeres slik at alt lys slås av i definerte tidsperioder.

 • Oppgavebelysning

  Oppgavebelysning

  Belysning av det aktuelle arbeidsområde med riktig mengde lys.

 • Belysningssone

  Belysningssone

  Belysningen deles inn i soner avhengig av bevegelsesmønstre og/eller dagslysinnfall.

 • Vedlikeholdsplan

  Vedlikeholdsplan

  Vedlikehold skal utføres i henhold til produktets alder, ytelse og omgivelser.

 • Spillys

  Spillys

  Presis optisk kontroll og armaturinnretting minimerer spillys, slik at det ikke brukes energi på å lyse opp feil område.

 • Refleksjon

  Refleksjon

  Lyset reflekteres fra overflatene i rommet.

 • Synlig energimåling

  Synlig energimåling

  Resultater av tiltak vises raskt i form av økt eller redusert energiforbruk.

Bakgrunn

Charles de Gaulle lufthavn er Frankrikes største internasjonale lufthavn og en av verdens viktigste luftfartsinstitusjoner. Den håndterer over 62 millioner passasjerer og rundt 500 000 avganger/ankomster hvert år og er den nest mest travle flyhavnen i Europa. I 2011 samarbeidet Thorn med Aéroports de Paris (ADP) og Sobeca Installers for å installere Thorns innovative lave Orus HID vei lykt for Charles de Gaulles interne veinett. Lykten er ideell til bruk i nærheten av flyplasser og ble valgt på grunn av den innovative toveisoptikken som gir unik lysfordeling, fabelaktig ensartethet uten blending, lavt energiforbruk og ikke minst en lav monteringshøyde på kun 0,9 m.

Mål for belysningen

Charles de Gaulle lufthavn, som var fornøyd med Orus HID-installasjonen, trengte igjen en leverandør av belysning til en ny 700 m strekning med internt veinett. Som tidligere var det ønskelig med en diskret løsning hvor man kunne unngå bruk av høye master. Gjennom etablering av et sterkt forhold til ADP i forbindelse med et avtalt ettermonteringsprogram som omfatter overvåking og kontroll av energiforbruket, ble Thorn valgt til å gi et anbud.

Belysningsløsning

Thorn foreslo den nylig lanserte Orus LED til den nye veien. Orus LED har alle egenskapene til Orus HID, men i tillegg gir den betydelig redusert energiforbruk. Charles de Gaulle lufthavn ble så imponert av Orus LED at de ba om en gjennomgang av Thorn og ADP Consulting med hensyn til gjennomførbarheten og fordelene ved også å skifte ut Orus HID-armaturene med den nye Orus LED. Thorn installerte deretter Orus LED på den nye veien, og skiftet også ut belysningen for det gamle veinettet punkt for punkt.

Resultater og fordeler

Sammenlignet med Orus HID, vil Orus LED mer enn halvere energiforbruket og karbonutslippet (52 % reduksjon). Den årlige
SLEEC-L (W/cd.m-2/m²) er redusert fra allerede fremragende 0,33 til kun 0,19. I tillegg til å redusere energikostnadene har den kraftige LED-utgaven en levetid på 80 000 timer (@L70B10) og reduserer dermed vedlikeholdsbehovet og -kostnadene. De lett tilgjengelige armaturene betyr også det er enkelt å rengjøre glasset uten bruk av heiseanordninger. Ikke minst sørger den lave monteringshøyden for at Orus LED er diskret og gjør at lyset integreres i landskapet uten å forstyrre flyene, særlig lufthavnbelysning eller styrelys. I tillegg til de mange fordelene med belysningsytelsen, styrker den nye LED-belysningen inntrykket av Charles de Gaulle lufthavn som et moderne og miljøbevisst anlegg. Christophe Durand, sjef for funksjonell belysning hos Thorn Lighting, forklarer: "Orus LED er ikke bare et perfekt valg for denne lokaliteten, men kan også anses som den eneste løsningen med henblikk på begrensningene som gjelder for lufthavn. Med hensyn til lysytelse gir Orus LED fabelaktig ensartethet med overlegen visuell komfort uten blending, med en høyde på maks. en meter. Den oppfyller også fastsatt standard på 1 cd.m²." "Den viktigste forskjellen mellom HID- og LED-løsningen er energieffektiviteten og intelligensen til armaturen. Med Orus LED kan du gå enda lenger i å optimere energiforbruket; vi skifter tross alt ut en 35 W-lyskilde med et 27 W-system. I tillegg til det kan vi styre lysnivået sentralt slik at det tilpasses trafikkmønsteret og samler inn informasjon om hvert enkelt lyspunkt. Dessuten er LED-lyskilden mer stabil og krever færre utskiftninger slik at lufthavnen får reduserte vedlikeholdskostnader og -arbeid."

Nøkkelfakta

• Veibelysning fra en monteringshøyde på kun 0,9 m
• Energiforbruk og karbonutslipp redusert med 52 %
• SLEEC-L (W/cd.m-2/m²) reduseres fra 0,33 til kun 0,19