Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter / Kontorer / Setter nytt lys på Postgirogygget

Setter nytt lys på Postgirogygget

 • APPS_P_AFTENPOSTENhalf.jpg
 • Lyskildens effektivitet

  Lyskildens effektivitet

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektrisitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Tar hånd om strømforsyningen til lyskilden (Energy Efficiency Index EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lys formes og styres ved hjelp av en optikk som sender lyset i optimal retning for formålet.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombinasjonen av optisk og termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse: Lyset tennes og slukkes automatisk ved bevegelse. Fravær: Lyset slås automatisk av og må slås på manuelt.

 • Dagslys

  Dagslys

  Justering av det kunstige lyset basert på dagslysinnfall.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funksjon som sikrer riktig belysningsnivå i hele vedlikeholdsperioden.

 • Oppgave/Scene

  Oppgave/Scene

  Brukeren kan angi scener og tilpasse belysningen til ulike arbeidsoppgaver.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  Automatisk slukking kan installeres slik at alt lys slås av i definerte tidsperioder.

 • Oppgavebelysning

  Oppgavebelysning

  Belysning av det aktuelle arbeidsområde med riktig mengde lys.

 • Belysningssone

  Belysningssone

  Belysningen deles inn i soner avhengig av bevegelsesmønstre og/eller dagslysinnfall.

 • Vedlikeholdsplan

  Vedlikeholdsplan

  Vedlikehold skal utføres i henhold til produktets alder, ytelse og omgivelser.

 • Spillys

  Spillys

  Alt lys som ikke treffer tiltenkt mål, er spillys.

 • Refleksjon

  Refleksjon

  Lyset reflekteres fra overflatene i rommet.

 • Synlig energimåling

  Synlig energimåling

  Resultater av tiltak vises raskt i form av økt eller redusert energiforbruk.

Gamle downlights er byttet ut med Thorn Lightings Base LED i korridorer og møterom i Aftenpostens lokaler i Postgirobygget. I løpet av en femårs periode er besparelsene betydelige – og regnestykket blir enda lysere når man i tillegg slipper lyskildeskift.Postgirobygget har vært et av Norges mest omtalte bygg fra første dag det raget over alle andre, midt i hovedstaden. Bygget fremstår nå i revidert utgave, og fyller kravene fra sine mange leietakere til å være et oppdatert, fremtidsrettet bygg og en god arbeidsplass. Det var også bakgrunnen da Thorn Lighting ble presentert for oppdraget for en av leietakerne, Aftenposten: utskifting av 800 downlights var oppgaven som ventet. Og etter måneder med prosjektering og montering er resultatet klart; et splitter nytt belysningsanlegg i Aftenpostens etasjer som medfører store besparelser og for miljøet er effekten uvurderlig - med valgt løsning brukes betydelig mindre energi, oppdragsgiver får mer lys og installasjonen varer lengre

 

Beviset på at miljøansvar og god økonomi er to sider av samme sak

Lighting people and places er visjonen til Thorn Lighting. Tankegangen vil merkes i praksis når Aftenpostens medarbeidere møter i sine korridorer, når siste downlight er montert. 

Thorn Lighting tar et særskilt ansvar for bærekraftig bruk av naturressursene. Det betyr fokus på å bruke mindre energi, utvikle mer effektive armaturer og styringssystemer med lengre levetid – i tillegg til forbedret belysningskvalitet. Vi kaller det PEC (Performance, Efficiency & Comfort) - en tankegang som systematisk forankres i alle produkter og prosjekter.  

 

Tre viktige bokstaver

PEC er basert på en helt annen måte å vurdere belysning på. Gjennomtenkt lys betyr en bedre hverdag, mindre sykefravær og et bedre miljø. Produktet som installeres i Postgirobygget heter BaseLED og var det neste logiske steget da Thorn Lighting først hadde trykket på knappen for en lysere fremtid. Base LED setter i praksis et punktum for oppfatningen om at miljøansvarlige produkter går på bekostning av ytelse, effektivitet og komfort. 

 

Et lyst regnestykke

Det er store besparelser ved å bytte ut gamle downlights. Utskifting av armaturer med kompaktlysrør, gir store kostnadsreduksjoner. Når det gjelder Postgirobygget spesielt, var det grunnet normal slitasje gjennom flere år, hensiktsmessig å bytte ut nå. De gamle armaturene erstattes med en downlight som blant annet med sin opale avskjerming gir god blendingskontroll og jevn belysning, og gir reduserte vedlikeholdskostnader da den har en levetid på 50 000 timer med 70 % opprettholdt lysytelse. Spesielt viktig var Thorns innbyggingsring som gjør at Base LED kan brukes i de eksisterende utsparingene.

Base LED kan dimmes ned til 25 % og er utformet for å maksimere varmeoverføring ved hjelp av kjøleribber. I tillegg er Base LED lett å montere. Det er ikke mange arbeidsplasser som kan skilte med det samme i korridorene - ennå.