Hjem / Løsninger / Referanseprosjekter / Boligområder og institusjoner / Malmøs største eiendomsmeglerselskap investerer i Plurio LED

Malmøs største eiendomsmeglerselskap investerer i Plurio LED

Produkter

 • MKB Malmo, Sweden
 • Lyskildens effektivitet

  Lyskildens effektivitet

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektrisitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Tar hånd om strømforsyningen til lyskilden (Energy Efficiency Index EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lys formes og styres ved hjelp av en optikk som sender lyset i optimal retning for formålet.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombinasjonen av optisk og termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse/Fravær

  Tilstedeværelse: Lyset tennes og slukkes automatisk ved bevegelse. Fravær: Lyset slås automatisk av og må slås på manuelt.

 • Dagslys

  Dagslys

  Justering av det kunstige lyset basert på dagslysinnfall.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funksjon som sikrer riktig belysningsnivå i hele vedlikeholdsperioden.

 • Oppgave/Scene

  Oppgave/Scene

  Brukeren kan angi scener og tilpasse belysningen til ulike arbeidsoppgaver.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  Automatisk slukking kan installeres slik at alt lys slås av i definerte tidsperioder.

 • Oppgavebelysning

  Oppgavebelysning

  Belysning av det aktuelle arbeidsområde med riktig mengde lys.

 • Belysningssone

  Belysningssone

  Belysningen deles inn i soner avhengig av bevegelsesmønstre og/eller dagslysinnfall.

 • Vedlikeholdsplan

  Vedlikeholdsplan

  Vedlikehold skal utføres i henhold til produktets alder, ytelse og omgivelser.

 • Spillys

  Spillys

  Alt lys som ikke treffer tiltenkt mål, er spillys.

 • Refleksjon

  Refleksjon

  Lyset reflekteres fra overflatene i rommet.

 • Synlig energimåling

  Synlig energimåling

  Resultater av tiltak vises raskt i form av økt eller redusert energiforbruk.

MKB er Malmøs største eiendomsmeglerselskap med 22 539 leiligheter og 1 100 forretningslokaler over hele Sverige. Hensynet til miljøet er en integrert del av deres ledelsesfilosofi, og det legges mye innsats i å redusere det samlede forbruket av elektrisitet, oppvarming og vann – uten at det går ut over beboernes trivsel.

MKB har valgt å skifte ut sin eksisterende installasjon av 80 W kvikksølvlyskilder med toppmontertePlurio LED-armaturer (40 W) med innebygd funksjon for nattsenking.

Overgang fra lyspærer med kvikksølv til Plurio LED

I henhold til EUs økodesigndirektiv vil lyskilder med kvikksølv bli faset ut etter 2015. MKB har derfor valgt å skifte ut sin eksisterende installasjon av 80 W kvikksølvlyskilder med toppmonterte Plurio LED-armaturer (40 W) med innebygd funksjon for nattsenking. Plurio LED-armaturer leveres komplett med 4-meters kabel, noe som gjør det enklere å skifte ut allerede eksisterende stenger.

Opp til 70 % energibesparelse

Installasjonen sparer ca. 6250 euro, 16 kWh og tilsvarende 650 kg CO2 per år. Kombinert med nattsenkingsbryter, som reduserer energiforbruket med 50 % i åtte timer, er samlet energibesparelse hele 70 %. Besparelsene er betydelige, men må ikke ses isolert fra andre fordeler. Kvaliteten på lyset er nå mye bedre med skarpt, rent hvitt lys samt god fargegjengivelse.

Inntjeningsperiode på kun 4 år

Levetidskostnadene gir også en betydelig forbedring, med tanke på at kvikksølvlyskildene trengte regelmessig vedlikehold og utskifting. Hvis vi ser på installasjonskostnadene, innkjøpsprisen og vedlikeholdet som var påkrevet, ser vi klart fordelene ved å skifte ut disse armaturene med en inntjening på bare 4 år (se Figur 1).*

Økt sikkerhet for beboerne

Plurio LED finnes med både symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling. Den asymmetriske varianten gir mulighet for redusert blending tett ved bygninger. MKB har imidlertid valgt den symmetriske varianten med jevn fordeling av lys. Både gangveier og omgivelsene lyses opp for å bidra til økt sikkerhet

Beboerne i området gleder seg nå over den nye belysningen. Michael Siecke, innkjøper hos MKB og vaktmester Tord Brink er fornøyde med både armaturene og de forventede energibesparelsene. Med LED-enes lange levetid ser de også fram til reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.

*Denne casestudien forutsetter at det foretas en form for vedlikehold og at komponentene ikke innfrir gjennomsnittstiden for bransjen. Hver inspeksjon av en armatur krever to personer og i tillegg et kjøretøy for å få tilgang til armaturene. Plurio-armaturene installeres med en enhetskostnad på rundt 500 euro per armatur og forventes å bli skiftet ut til samme kostnad når armaturene når 70 % lysutbytte. I virkeligheten vil kostnadene for LED-armaturene være redusert innen disse armaturene må skiftes ut, så de samlede levetidskostnadene vil sannsynlig være mer gunstig med Plurio enn det som vises.