Hjem / Thorn / Forbehold

Forbehold

Selv om vi har bestrebet oss på å sikre at denne informasjonen er korrekt, kan ikke Thorn Lighting holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser. Dersom du skulle finne unøyaktigheter i denne informasjonen, ber vi deg kontakte Thorn Lighting's Marketing Communications Department.
Thorn Lighting presenterer dette nettstedet på en "som den er"-basis, og gir ingen løfter eller garantier av noe slag med hensyn til utførelse og innhold. Thorn Lighting fraskriver seg alle slike løfter og garantier, enten uttrykte eller impliserte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Thorn Lighting gir heller ingen løfter eller garantier om at informasjonen på nettstedet er korrekt, fullstendig eller oppdatert.

Med unntak av det som er direkte erklært på dette nettstedet, kan verken Thorn Lighting (eller andre selskaper i Thorn Lighting-gruppen) eller noen av deres direktører, ansatte, representanter, tredjepartsleverandører, sponsorer, lisensgivere eller andre representanter holdes ansvarlige for skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet. Dette er en omfattende begrensning av ansvar og Thorn Lighting (eller andre selskaper i Thorn Lighting Group) eller andre parter som har vært involvert i opprettingen og utformingen av Thorn Lightings nettsted, kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for en eventuell skadeserstatning eller eventuelle direkte, tilfeldige, dokumenterte skader eller følgeskader som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til bruk av Thorn Lightings nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, en brukers tillit til all eller deler av informasjonen hentet fra Thorn Lighting (eller andre selskaper i Thorn Lighting Group) eller tap av data, inntekter eller fortjeneste, tap av eller skade på eiendom, krav fra tredjepart, feil, utelatelser, avbrudd, sletting av filer eller e-postmeldinger, funksjonsfeil, manglende funksjon, virus, forsinkelser i drift eller overføring eller feil i utførelse, enten i form av force majeure, kommunikasjonssvikt, tyveri, ødeleggelse eller uautorisert tilgang til Thorn Lightings arkiver, programmer eller tjenester. Alle brukere av Thorn Lightings nettsted erkjenner herved at denne paragrafen skal gjelde for alt innhold og alle varer og tjenester som er tilgjengelige gjennom Thorn Lighting eller andre selskaper i Thorn Lighting Group.