Champion / CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE

96633429

Produktblad

En mekanisk enhet, monteres til venstre eller høyre for festebøylen, for å muliggjøre innretning av målpunktet på banen eller området for innretningsprosessen. Det finnes et 0°-merke, som angir maksimal intensitet for lysfordelingen (55°/60°/65°) og 5° graderinger for justering av vipping.