SensaLite / SENSA SDP

96241223

Produktblad

Produktet har følgende kontrollere:
Sceneknapper:
Fire knapper som tilbyr fire belysningsnivåer. Standardnivåene er:
1 – 100 % belysning
2 – 75 % belysning
3 – 50 % belysning
4 – 25 % belysning
Disse nivåene kan enkelt endres.

  • CE
  • Hfree
  • IP40
  • SC2