Hjem / Om oss / Nyheter / Thorn Lighting og Statens Vegvesen fikk besøk fra Sør-Korea

Thorn Lighting og Statens Vegvesen fikk besøk fra Sør-Korea

  • Delegasjonen.jpg
  • Luminansmåling i tunnel_web.jpg
  • Dalsfjordsambandet bru_web.jpg
Oct 16, 2013

Thorn Lighting fikk i September 2013 en henvendelse fra en prosjektgruppe bestående av 7 konsulenter og representanter fra veimyndigheter i Sør-Korea, om å hjelpe dem å organisere en befaring på et av tunnelprosjektene Thorn hadde i Norge. Prosjektgruppen fra Sør-Korea var i gang med å bygge et nytt 11km 2-løps tunnelprosjekt, og ønsket å lære fra erfaringer med tanke på LED-belysning og styring av dette i tunnel.

Man hadde flere prosjekter å velge mellom i Norge, men i forhold til tidspunktet for besøket falt valget på Dalsfjordsambandet. Her har Thorn levert belysningsanlegg i og utenfor de to tunnelene, hvor GTLED-serien belyser tunnelenes indre soner med luminansnivå 2cd/m2. På dette sambandet var den ene tunnelen allerede åpen for trafikk, og den andre fremdeles under ferdigstillelse, men med spenning påsatt, så det var et perfekt anlegg å besøke i og med at man fikk vurdere lyssettingen både opplevd fra kjøretøy i fart, og til fots i trygge omgivelser.

Statens Vegvesen ved prosjektleder Einar Kåre Hovland var svært hjelpsomme med å tilrettelegge for vårt besøk. Gruppen var dessuten så heldige å få følge av belysningsekspert Per Ole Wanvik i Vegdirektoratet, slik at det totalt ble 9 besøkende på anlegget inkludert Hans Øien, Teknisk sjef i Thorn Lighting. I tillegg til befaring på anlegget, med evaluering av LED-belysningen og luminansmålinger, var det et møte hvor ulike tema som kvalitetskriterier for tunnelbelysning og ulike former for styring av slike belysningsanlegg ble diskutert.

Delegasjonen fra Sør-Korea var meget fornøyd med besøket og belysningsanlegget de fikk se, i tillegg til naturskjønne omgivelser som selvfølgelig var en hyggelig bonus.

GTLED-serien er en av tunnelarmaturene på markedet som gir lavest synsnedsettende blending, men samtidig svært god jevnhet og visuell føring i tunnelen. Dette er kriterier som er svært viktige med tanke på sikkerheten et belysningsanlegg er ment å gi brukerne av anlegget. Sekundært får man også svært god totaløkonomi på disse anleggene, med lave kostnader til energi og vedlikehold - spesielt i kombinasjon med smart styring basert på trafikkdeteksjon. Thorn Lighting er en ledende leverandør av tunnelbelysning i Norge og leverer høykvalitets LED-armaturer både med symmetrisk optikk for indre sone / gjennomgående belysning av tunnel, og varianter med høyere effekt og motlysoptikk for de luminansnivåer som kreves i innkjøringssoner av en tunnel. For mer informasjon se www.thornlighting.no/GTLD

Mer info om Dalsfjordsambandet (Statens Vegvesen): http://www.vegvesen.no/_attachment/287903/binary/508724?fast_title=Dalsfjordsambandet%2C+teknisk+brosjyre.pdf

← Tilbake til oversiktsside