Hjem / Om oss / Nyheter / Hvordan elever lærer – og hvordan lys kan hjelpe

Hvordan elever lærer – og hvordan lys kan hjelpe

Feb 23, 2021

Thorn har levert ny LED-belysning og trådløs styring til hele Broughton grunnskole i Edinburgh. Dagens moderne klasserom byr ofte på et dynamisk læringsmiljø med alt fra gruppeaktiviteter til aktiviteter som inkluderer ulike former for multimedia. Det er et sted der både elever og lærere skal kunne delta, engasjere seg og diskutere.

I klasserommene har man valgt pendelarmaturen IQ Wave. Med utmerket ensartethet og blendningskontroll tilbys et behagelig og kommuniserende arbeidsmiljø. Armaturen er perfekt til skolebenkbaserte oppgaver, gruppepresentasjoner eller -diskusjoner og bidrar til å skape et positivt læringsmiljø. Skolens lærere kan enkelt kontrollere belysningen via et veggpanel eller via mobil eller iPad.

Å finne balansen

Installasjoner som den på Broughton grunnskole bygger på innsikten at god belysning handler om mye mer enn bare å kunne lese dokumentene på skolebenken eller hva som står på tavlen lengst framme i klasserommet. Den handler også om å kunne kommunisere effektivt med dem rundt seg og å være i et miljø som fremmer læring. En god belysning bidrar til å bevare fokus og oppmuntre til engasjement, noe som skaper en dynamisk læringsatmosfære. Den beste belysningen for utdanningsmiljøer tar hensyn til hvilken type aktivitet som skal foregå, det fysiske miljøet og den personlige kommunikasjonen «ansikt til ansikt». Blending og flimring er faktorer som kan gjøre rommene ubehagelige å være i og har en negativ effekt på elevenes konsentrasjonsevne.

Broughton-case-study310x310.jpg

Situasjonstilpasset belysning med eleven i fokus

I første omgang vil vi skape attraktive lysmiljøer for elevene og skape forutsetning for elevene til å utføre oppgavene sine på best mulig måte. Oppgavene kan variere, iblant handler det om å lese i ei bok, iblant har man gruppearbeid og iblant skal man følge med i en gjennomgang på tavla.

Et godt lysmiljø med en kombinasjon av direkte og diffust lys skaper balanse i rommet og et attraktivt miljø å oppholde seg i. Hvis lyset er altfor direkte, blir skyggene harde, men hvis det i stedet er for diffust, virker rommet intetsigende og ansiktsmodelleringen fremstår ikke tydelig nok. Akkurat som på en tåket dag i skibakken der det slett ikke fremgår noen konturer.

Disse prioriteringene ligger til grunn for utviklingen av Thorns pendelarmaturer. I dette prosjektet har man montert IQ Wave, som benytter nettopp en kombinasjon av direkte og indirekte lys for å oppnå høykvalitativ lysfordeling med høy sylindrisk belysning for best mulig modellering.

Kompromissløs komfort

Den nye belysningen i Broughton grunnskole er bare ett eksempel på hvordan en god og situasjonstilpasset belysning har en positiv effekt på innlæringen. Blending og flimring har en negativ effekt på elevenes konsentrasjonsevne, mens et effektivt, komfortabelt og godt avblendet lys gjør det mulig for oss å fokusere på det som er viktig.

← Tilbake til oversiktsside