Hjem / Thorn / Retningslinjer for databeskyttelse

Retningslinjer for databeskyttelse

Vi setter beskyttelse og sikkerhet av dataene dine høyt, uansett om du er kunde eller besøkende på nettstedene våre. Derfor forplikter vi oss til å beskytte din private sfære og behandle dataene dine konfidensielt. I dette dokumentet har vi gleden av å informere deg om de spesifikke personopplysningene vi samler inn i forbindelse med besøket ditt på dette nettstedet og formålene de brukes til.


I.    Ansvarlig person

Dette nettstedet drives av Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Østerrike, FN 62309 g, som fungerer som «ansvarlig person» innenfor betydningen av EUs personvernforordning (heretter «GDPR»).

Den ansvarlige personen har ikke utnevnt en databeskyttelsesansvarlig, fordi dette ikke er nødvendig for å overholde de lovmessige kravene.

Forespørsler om databeskyttelse og behandling av dine personopplysninger kan imidlertid sendes til følgende e-postadresse, og vi vil håndtere dem i overensstemmelse med lovbestemte forordninger: 


II.    Databehandling, formål med behandling, varighet av lagring

Dette avsnittet beskriver datakategoriene vi bruker samt formålene vi har som mål å oppnå gjennom bruk av dataene. Informasjon om hvor lenge forskjellige typer data lagres, er gitt der det er mulig.

Hver gang du besøker dette nettstedet, lagres tilgangsdata i en loggfil kjent som serverloggen. Dataposten lagret i denne forbindelse inneholder følgende informasjon: dato og klokkeslett for tilgang, IP-adresse, økt-ID, nettstedet som ble besøkt, navnet på nettstedet den besøkende kom fra og informasjon om nettleseren som ble brukt.

Vi analyserer bare disse loggfilene i tilfelle nettstedet vårt blir misbrukt. Vi forbeholder oss retten til senere å undersøke loggfilene til brukere som har konkret mistanke mot seg om å ha brukt nettstedet vårt ulovlig og/eller i strid med kontrakt. Generelt sett er det ikke mulig for oss å knytte disse dataene til en bestemt person. Hvis en slik forening er mulig, bruker vi imidlertid kun slike opplysninger i tilfeller der det foreligger et tilsvarende rettsgrunnlag (vurderes i det enkelte tilfellet).

Når du logger inn på vårt nettsted eller vår nettbutikk, samler vi inn kontaktdataene du oppgir (spesielt navnet ditt, hilsningstittel, telefon- og faksnummer, e-postadresse, språk for korrespondanse, tilgangsdata til avdeling og nettbutikk) og bruker dem på grunnlag av behandlingsavtalen angående dette emnet. Dessuten, i våre interne prosesser, får du tildelt et kundenummer og én eller flere kontaktpersoner fra selskapet vårt. Vi bruker disse dataene til å gjøre vår nettbutikk tilgjengelig og tjene deg så lenge du er kunde hos eller er interessert i selskapet vårt. I de fleste tilfeller lagres slike opplysninger i seks måneder etter at du har sluttet å bruke nettbutikken (kundekontoen er slettet).

Hvis du legger inn en ordre i nettbutikken, samler vi inn tilleggsinformasjon for dette formålet, inkludert en leveringsadresse og annen informasjon nødvendig for bestillingsbehandling, som du oppgir. Vi lagrer disse opplysningene i opptil seks måneder etter at kundeforholdet avsluttes.
Så fremt personlig kontakts- eller ordredata også brukes i våre regnskapsprosesser, lagres slike data til de angitte periodene er over på grunnlag av de lovbestemte retensjonsperiodene vi er underlagt (vanligvis 7 år i Østerrike).

Hvis du har oppgitt tilsvarende samtykker til oss som en del av registreringsprosessen eller på et senere tidspunkt, vil vi også bruke data som stammer fra din bruk av nettbutikken og nettstedet, for eksempel nettsidene du besøkte, hvor lenge du ble værende på enkelte nettsider og produktene du så på, så vel som dine tidligere interesseobjekter for å optimalisere vår kundeservice og tilby deg skreddersydd informasjon. Disse dataene lagres til du trekker tilbake samtykke for bruk av dem.

Hvis du har godtatt å motta et nyhetsbrev, bruker vi navnet ditt og e-postadressen for å levere et slikt nyhetsbrev. Disse dataene brukes så lenge du abonnerer på det respektive nyhetsbrevet.

Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du har oppgitt for behandling av dine personopplysninger. Du kan sende varsling om tilbakekalling skriftlig eller via e-post til .

III.    Datamottakere og mottakerkategorier

I forbindelse med bruken dette nettstedet og/eller nettbutikken, har følgende tjenesteleverandører blitt involvert av ansvarlig person.

Leverandør av nettsted: Zumtobel Group AG

Nettbutikkleverandør: Zumtobel Group AG

I tillegg til de spesifikke mottakerne oppført, kan andre tjenesteleverandører involveres i forbindelse med å tilby dette nettstedet og nettbutikken (f.eks. leverandør av webhotell, butikkleverandør) i fremtiden.

Overføring av data til andre konsernselskaper utføres på grunnlag av samtykke innvilget for dataoverføring til de navngitte mottakerne.

IV.    Generelle prinsipper for behandling av personopplysninger

1. Uten begrensning overholder vi alle lovbestemte forskrifter for datasikkerhet.

Databeskyttelsesdirektivene i Den europeiske union og de nasjonale lovene utledet av dem, gjelder for lagring, behandling og bruk av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for behandling av de respektive personopplysningene er tydelig fra det ovenstående.

2. Personopplysninger blir ikke solgt, gitt til, utleid eller på annen måte videreformidlet til tredjepart på noen måte uten ditt samtykke. 

Vi vil ikke videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter for formål som annonsering eller markedsføring eller på annen måte gi informasjonen til tredjeparter med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre ytelsen vi skylder deg eller uten din uttrykkelige tillatelse.
I noen tilfeller kan personopplysninger absolutt bli gjort tilgjengelig for eksterne tjenesteleverandører om de tilbyr tilstrekkelige garantier om at dataene vil bli brukt lovlig og trygt, og de kontraktsmessig forplikter seg til å følge prinsippene og lovbestemte forordninger beskrevet i disse retningslinjene for databeskyttelse.

Innenfor omfanget av bedriftsomstruktureringer eller fusjoner forbeholder vi oss retten til å overføre personopplysninger til andre selskaper, forutsatt at de også forplikter seg til å følge prinsippene for god opptreden beskrevet her og er hjemmehørende enten innenfor EU eller i et tredje land med et passende nivå av databeskyttelse.

Hvis du bestemmer deg for å aktivt bruke sosiale nettverksbyggingsfunksjoner som tilbys i vår tilstedeværelse på Internett, vil personopplysninger bli videresendt til de respektive eksterne tilbyderne av sosiale nettverk. Se avsnitt 4, nedenfor, for detaljert informasjon om dette emnet.

Videre forbeholder vi oss retten til å videresende personopplysninger til tredjeparter hvis vi er tvunget til å gjøre det av juridiske årsaker, dom gitt av en domstol med kompetent jurisdiksjon eller administrativ forskrift utstedt av kompetent tilsynsmyndighet, eller dersom, som følge av handlinger eller utelatelser fra din side, vi tvinges til å beskytte våre rettigheter, eiendom og aktiva av kompetente tilsynsmyndigheter eller til å få nevnte rettigheter osv. satt i kraft på våre vegne.

3. Dataene vi samler inn er begrenset til nødvendig og formålstjenlig informasjon. 

Når vi samler inn personopplysninger, forklarer vi alltid til hvilke formål vi behandler dataene.
I enkelttilfeller samler vi kun inn personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for vår bruk, blir de slettet.

V.    Dine rettigheter i forbindelse med dataene som brukes

Hvis, og i den grad, vi bruker personopplysninger relatert til deg, har du følgende rettigheter i forbindelse med slike data:

 • Rett til tilgang (§ 15 GDPR): Du kan kreve informasjon når som helst om i hvilken grad personopplysninger relatert til deg behandles av oss eller ikke. Hvis ja, kan du kreve at vi informerer deg om den spesifikke informasjonen samt formålene med behandlingen av den, opprinnelsen til dataene, eventuelle mottakere som dataene har blitt overført til og tidsperioden slike opplysninger er lagret av oss.
 • Rett til korrigering (§ 16 GDPR): Hvis du blir oppmerksom på at personopplysninger relatert til deg er feil, kan du forlange at slike data korrigeres når som helst. Så fremt du mener at dataene er ufullstendige, kan du også kreve at eventuelle manglende data legges til.
 • Rett til sletting (§ 17 GDPR): Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig eller at slik bruk oppstår uten tilstrekkelig juridisk grunnlag eller er ulovlig av andre årsaker, kan du forlange at disse dataene slettes.
 • Rett til begrensning av behandling (§ 18 GDPR): I stedet for sletting kan du også kreve at databehandlingen begrenses hvis dataene blir behandlet ulovlig. Du kan også kreve slike begrensninger av databehandling spesielt hvis du bestrider riktigheten av dataene eller har sendt inn en innsigelse mot en forekomst av databehandling.
 • Rett til dataportabilitet (§ 20 GDPR): Når det gjelder de personopplysninger du har opprettet selv og som brukes på grunnlag av en kontrakt eller samtykke, kan du kreve at disse dataene blir gitt til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du kan også kreve at disse dataene sendes direkte til en annen ansvarlig person.
 • Rett til å protestere (§ 21 GDPR): Hvis det i din spesielle situasjon er grunner som gjør det ulovlig å behandle personopplysninger relatert til deg, som vi behandler på grunnlag av en veiing av ulike interesser, har du rett til å protestere på slik databruk. Så fremt dine personopplysninger blir behandlet for direkte reklame, har du også rett til å protestere.
 • Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet (§ 77 GDPR): Hvis du mener at dine rettigheter i forbindelse med personopplysninger relatert til deg har blitt krenket, har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. Spesielt kan du gjøre det til tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for ditt bosted, tjenestested eller stedet for mistenkt overtredelse. I Østerrike er den kompetente tilsynsmyndighet Datenschutzbehörde [Databeskyttelsesbyrå], Wickenburggasse 8, 1080 Wien.

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger eller ønsker å få noe avklart, kan du kontakte oss når som helst på følgende e-postadresse: .

VI.    Behandling av data av sosiale nettverk

Dette nettstedet bruker programvaretillegg for ulike sosiale nettverk. Disse programvaretilleggene er funksjoner til det respektive sosiale nettverket som gjør det mulig for deg å dele innhold fra våre sider med kontaktene dine i sosiale nettverk eller til å anbefale dette innholdet, for eksempel. Programvaretilleggene for sosiale medier kan gjenkjennes på logoen til det respektive sosiale nettverket.

Vi bruker programvaretillegg fra følgende sosiale nettverksoperatører:

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA

På vårt nettsted er alle programvaretillegg for sosiale medier deaktivert som standard, noe som betyr at å gå inn på vårt nettsted ikke fører til at noen data overføres til de sosiale nettverksleverandørene. Hvis du vil bruke funksjonene i det respektive sosiale nettverket og derfor aktiverer et i utgangspunktet deaktivert programvaretillegg for sosiale medier, gir du ditt uttrykkelige samtykke til at data kan overføres til den sosiale nettverksoperatøren fra den tid og fremover. Vi har ingen påvirkning på omfanget av data som samles inn på denne måten av leverandører av sosiale nettverk.

Vi vet at følgende data overføres:

 • IP-adresse 
 • Brukeridentifikasjon, hvis du er logget inn på den respektive tjenesten 
 • Tidligere besøkt side (henvist kobling), hvis du fulgte en kobling 
 • Type nettleser og nettleserinnstillinger 
 • Installerte programvaretillegg som Adobe® Flash® eller Adobe® Reader® 
 • URL til siden der programvaretillegget for sosiale medier er integrert 
 • Dato og klokkeslett for besøket 
 • Tekniske data knyttet til operativsystemet 
 • Lokalspesifikk informasjon 
 • Informasjonskapsler

Gjennom integreringen av programvaretillegget mottar operatørene av sosiale nettverk informasjon om at du besøkte de respektive sidene våre på Internett. Hvis du samtidig er logget på et sosialt nettverk, kan operatøren knytte disse sidevisninger til kontoen din på det respektive sosiale nettverket. Hvis du deretter går videre og samhandler med programvaretillegget for sosiale medier, f.eks. at du klikker på Facebooks «Liker»-knapp, blir dette også sendt til det respektive sosiale nettverket.

Selv om du ikke er medlem av noen av de nevnte sosiale nettverkene, er det mulig at de kan finne IP-adressen din via programvaretillegget for sosiale medier og lagre den. For mer informasjon om hensikten med og omfanget av databehandling, innsamling og bruk av de sosiale nettverkene som brukes av oss og dine rettigheter og innstillingsalternativer i denne forbindelse, kan du lese personvernerklæringene på de sosiale nettverkene:

Om ønskelig kan du permanent aktivere programvaretilleggene for ett eller flere sosiale medier. I dette tilfellet, når du åpner en side, overføres data alltid til det sosiale nettverket. Du kan deaktivere enkelte eller alle programvaretillegg for sosiale medier når som helst.

Dessuten kan det være mulig for deg å gjøre dataoverføring til sosiale nettverk teknisk umulig. Hvis du vil gjøre dette, kan du justere sikkerhetsinnstillingene i nettleseren. Se «Hjelp» i nettleseren for å finne instruksjoner om hvordan du gjør dette.

Dessuten er det, i enkelte tilfeller, mulig å blokkere programvaretillegg for sosiale medier ved hjelp av tilleggsprogrammer for nettleseren, f.eks. blokkere Facebooks programvaretillegg ved hjelp av «Facebook Blocker», som du kan laste ned her: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

VII.    Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å aktivere bruk av visse nettstedsfunksjoner, analysere brukeraktivitet på nettstedet vårt og tilby bestemte tredjepartstjenester.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen. De fleste informasjonskapslene vi bruker, slettes fra harddisken på slutten av en nettleserøkt («øktinformasjonskapsler»). Andre informasjonskapsler forblir på datamaskinen og gjør det mulig for oss å gjenkjenne datamaskinen din ved neste besøk («faste informasjonskapsler»). I tillegg brukes informasjonskapsler som er plassert av tredjepartsleverandører på nettstedet vårt.

Du kan hindre lagring av informasjonskapsler ved å velge egnet nettleserinnstilling. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, vil kanskje ikke enkelte av funksjonene på dette nettstedet være helt tilgjengelige.

Hvis du ikke ønsker å ha informasjonskapsler lagret på datamaskinen din, kan du deaktivere lagring av informasjonskapsler i nettleseren for nettstedet vårt eller konfigurere nettleseren slik at informasjonskapsler generelt sett ikke kan lagres på datamaskinen din. Du kan også slette tidligere lagrede informasjonskapsler i nettleseren.

Det å deaktivere bruk av informasjonskapsler kan også kreve at en fast informasjonskapsel lagres på datamaskinen. Hvis du vil slette denne informasjonskapselen på et senere tidspunkt, må du deaktivere informasjonskapsler på nytt.

Følgende kategorier av informasjonskapsler brukes på vårt nettsted:

I. Øktinformasjonskapsler

For å legge til rette for surfing på nettstedet vårt legger vi til en økt-ID («øktsidentifikator») som er knyttet til hver besøkende når de begynner å bruke nettstedet vårt. Denne økt-ID-en gjør det mulig for serveren vår å identifisere deg og/eller datamaskinen/nettleseren din som samme besøkende, selv om IP-adressen din er endret.  Denne økt-ID-en gjør det mulig å knytte flere relaterte forespørsler fra en bruker med en enkeltøkt. Økt-ID-informasjonskapselen er bare gyldig til slutten av økten. Når du lukker nettleseren, slettes den automatisk.

II. Faste informasjonskapsler

a. Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste for Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker også informasjonskapsler som gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettstedet, blant annet. Informasjonen som er generert av disse informasjonskapslene, blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. Google bruker denne informasjonen på vegne av operatøren for dette nettstedet for å analysere din bruk av nettstedet, for å kompilere rapporter om nettstedsaktiviteter og for å gi andre tjenester til nettstedsoperatører i forbindelse med bruk av nettstedet og Internett. Disse rapportene og tjenestene brukes til kontinuerlig forbedring av tilbudene på dette nettstedet.

Du kan hindre lagring av informasjonskapsler ved å velge egnet nettleserinnstilling. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, vil kanskje ikke enkelte av funksjonene på dette nettstedet være helt tilgjengelige.

Dessuten kan du hindre Googles innsamling av data generert av disse informasjonskapslene og dataene knyttet til din bruk av nettstedet (inkl. din IP-adresse) samt behandling av disse dataene av Google. For å gjøre dette kan du klikke på følgende kobling og laste ned og installere Google-programvaretillegget i nettleseren din: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deEkstra programvaretillegg av denne typen er også tilgjengelig fra andre leverandører, avhengig av hvilken nettleser som brukes.

I lys av diskusjonen rundt bruk av fullstendige IP-adresser i analytiske verktøy, ønsker vi å understreke at dette nettstedet bruker Google Analytics med utvidelsen «anonymizeIp ()» og derfor blir IP-adressene bare behandlet i forkortet form for å utelukke direkte tilknytning til en person. Din IP-adresse er derfor forkortet av Google innenfor medlemsstater i EU og andre signatarer av traktaten om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun unntaksvis overføres den fullstendige IP-adressen til en Google-server i USA og blir forkortet der. IP-adressen som leveres av nettleseren innenfor rammen av Google Analytics, kombineres ikke med andre Google-data.

b. Oracle

Vi bruker Oracle Eloqua på dette nettstedet for pålogging og for å sende deg e-poster. Serverne til Oracle Eloqua er plassert i EU (Nederland). Oracle Eloqua plasserer en fast informasjonskapsel på den respektive påloggingssiden gitt at en Eloqua-informasjonskapsel ikke allerede er lagret på enheten. Hvis du har brukt et nettsted som bruker Eloqua, kan det hende at du allerede har en Eloqua-informasjonskapsel. Noen ganger bruker vi Eloqua-informasjonskapselen for å analysere din bruk av nettstedet vårt slik at vi kan forbedre det kontinuerlig.

E-postmeldinger som sendes ved hjelp av Oracle Eloqua, bruker sporingsteknologier. Vi bruker disse dataene primært til å finne ut hvilke emner som er av interesse for deg. Vi gjør dette ved å overvåke hvilke av våre e-poster som åpnes og hvilke koblinger du følger. Deretter bruker vi denne informasjonen til å forbedre e-postene vi sender deg og tjenestene vi leverer.

Når du abonnerer på nyhetsbrevet og bekrefter abonnementet, lagres IP-adressen med et tidsstempel for å dokumentere abonnementet ditt i tilfelle tvil oppstår. Videre innenfor rammen av å abonnere, samler vi inn andre personopplysninger som ditt fornavn, etternavn og e-postadresse. Vi bruker disse dataene til å skreddersy og levere vårt nyhetsbrev. Dataene blir ikke gitt til andre tredjeparter. Du kan kansellere ditt abonnement når som helst – enten ved å bruke den praktiske koblingen nederst på alle nyhetsbrev, via e-post.

II. Informasjonskapsler fra tredjepart

Tjenester levert av tredjepartsleverandører er også integrert innenfor rammen av nettstedet vårt. Når det gjelder disse tjenestene, faller imidlertid behandling av personopplysninger som utføres av leverandørene som vises nedenfor, utenfor omfanget av ansvar som leverandøren av dette nettstedet har.

a. Google Maps

Noen sider på dette nettstedet bruker Google Maps til å vise interaktive kart og generere anvisninger. Google Maps er en karttjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Ved bruk av Google Maps blir informasjon om bruk av dette nettstedet, inkludert din IP-adresse og angitt (start)adresse for ruteplanleggingsfunksjonen, overført til Google i USA.
Hvis du går inn på en nettside hos oss som inneholder Google Maps, oppretter nettleseren din en direktekobling hos Google-serverne. Kartinnholdet sendes direkte av Google til nettleseren din, som integrerer det på nettstedet. Vi har derfor ingen påvirkning på omfanget av data som samles inn av Google på denne måten.

Så vidt vi vet inkluderer dette følgende data, minst:

 • Dato og tidspunkt for besøk til det respektive nettstedet 
 • Internett-adresse eller URL til nettstedet du gikk inn på 
 • IP-adresse 
 • Angitt (start)adresse til ruteplanlegging

Vi har ingen påvirkning på den videre behandlingen og bruken av data utført av Google og derfor kan vi ikke påta oss ansvar i denne forbindelse.

Hvis du ikke ønsker at Google skal samle inn, behandle eller bruke data om deg via vårt nettsted, kan du deaktivere JavaScript i nettleserinnstillingene. I så tilfelle kan du imidlertid ikke bruke kartfunksjonen.

Når det gjelder formål og omfang av Googles datainnsamling og den videre behandlingen og bruken av data, samt dine rettigheter i denne forbindelsen og innstillingsalternativer for å beskytte din private sfære, kan du lese Googles personvernerklæring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b. YouTube

Noen sider på dette nettstedet integrerer YouTube-videoer eller gir koblinger til YouTube-videoer. YouTube er en videotjeneste levert av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, representert av Google Inc. YouTube bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon om bruk av videoene. Googles personvern gjelder også for YouTube og er tilgjengelig på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting

Til vår konsernomspennende jobbmulighetsportal bruker vi informasjonskapsler fra vår samarbeidspartner, Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Tyskland. Personvernerklæringen til Lumesse er tilgjengelig på http://www.lumesse.com/privacy.

VIII.    Koblinger til andre nettsteder 

Vårt nettsted inneholder hyperkoblinger til andre leverandørers nettsteder. Hvis du klikker på en av dem, blir du sendt fra nettstedet direkte til den andre leverandørens nettsted. Dette er spesielt tydelig gjennom endringen i URL-en i adresselinjen på nettleseren.

Vi kan ikke påta oss ansvar for slike leverandørers konfidensielle behandling av dine data, siden vi ikke har noen påvirkning på om andre leverandører overholder databeskyttelsesbestemmelser. Hvis du vil ha informasjon om hvordan dine personopplysninger blir håndtert av disse leverandørene, kan du rådføre deg med deres nettsteder direkte.

IX.    Sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine 

For å beskytte dataene dine setter vi inn spesifikke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, som gjennomgås og tilpasses teknologisk behandling regelmessig.

Vær imidlertid oppmerksom på at på grunn av strukturen til Internett, er det mulig at databeskyttelses- og datasikkerhetsregler ikke overholdes av andre personer eller institusjoner utenfor vårt ansvarsområde.

X.    Endringer av databeskyttelsesbestemmelser 

Siden endringer i lovgivning eller endringer i våre interne forretningsprosesser kan gjøre det nødvendig å endre våre databeskyttelsesbestemmelser, forbeholder vi oss retten til å gjøre det, og vi ber om at du leser disse retningslinjene for databeskyttelse regelmessig.

Sist oppdatert: Februar 2018