Hjem / Produkter / Software Downloads

Software Downloads

Thorn Lighting tilbyr nedlasting av software til belysningsplanlegging som gode verktøy ved design av løsninger og valg av produkter. 


VIVALDI V.5.0.0.1 [MSI/114MB]

Oversikt over VIVALDIs nøkkelfunksjoner:

 • Interaktivt designverktøy for visualisering av lysscenarioer og dynamisk belysning til både interiør og fasadebelysning.
 • Dynamisk justerbar belysningsstyrke og lysfarge.
 • Visning av dagslyssekvenser til optimering av samspill mellom dagslys og kunstig belysning.
 • Visualiserer forandring av belysningsstyrke og lysfarger i realtid, samt beregning av forventet energiforbruk basert på ønsket lysstyrke.
 • Gjør det mulig å skape filmsekvenser av lysscenarier.

To forskjellige moduser i VIVALDI:

 • I fasademodusen kan armaturer ganske enkelt plasseres på fotografier for å visualisere lysfordelingen på fasaden.
 • Den generelle modusen fungerer med bilder fra belysningssimuleringsprogram. Separat beregnede bilder importeres til forskjellige belysningskontrollgrupper, noe som gir en mer presis visualisering. Det er derfor mulig å vise effekter for interiør eller fasadebelysning som er skapt ved lysregulering eller forandringer av lysfargen i realtid, samt lagre dynamiske tidslinjer og integrere disse med dagslyssekvenser. Dermed tar programmet alltid hensyn til belysningsstyrke og energiforbruk. Bilder til VIVALDI kan eksporteres fra Relux automatisk, og fra Dialux evo og andre simuleringsprogrammer som kan eksporterer bilder i HDR eller EXR-format.

EcoCALC 

ecoCALC 5.1.0 [.exe/92,5 MB]

Ytelsesoppgradering: Vår utgangsmodul, som gir deg full kontroll over presentasjonen, har blitt optimalisert for å redusere filstørrelse og beregningstid.

ecoCALC-beregningsprogrammet gir brukerne den unike muligheten til å beregne alle kostnader forbundet med en belysningsløsning gjennom hele levetiden. I prosessen beregner ikke bare ecoCALC investeringskostnadene, men tar også CO2-utslipp, energiforbruk, vedlikeholdskostnader eller avfallsdeponering med i beregningen. I mange prosjekter brukes ikke ecoCALC hovedsakelig som et verktøy for kostnadsoptimering, men til å analysere innvirkningen av forskjellige belysningskonsepter på livssykluskostnadene. ecoCALC-programmet er gratis og har vært tilgjengelig siden 2010.

Nylig introduserte funksjoner inkluderer:

 • Utgangsmodul med forhåndsdesignede lysbilder som gir deg full kontroll over presentasjonen
 • NOW!-modulen som du kan bruke til å vurdere muligheter for belysning som en tjeneste
 • Dra-og-slipp-armaturdata fra nettstedet


Felles funksjoner i alle versjoner inkluderer:

 • Bærekraftige belysningsnivåer tas med i beregningen, samt kostnadene forbundet med en belysningsløsning gjennom hele levetiden
 • Dynamisk sammenligning av flere belysningsløsninger
 • Rangering av løsninger, der fleksible vurderingskriterier tas med i beregningen
 • Rask tilgang via en forenklet veivisermodus med forhåndsdefinerte innstillinger. Analyse kan forbedres manuelt via en mer kompleks ekspertmodus
 • Den spesifikke programsituasjonen tas med i beregningen (dynamisk drift, variable elektrisitetspriser, avstengning av strømforsyning, dimmingsfunksjoner, dagslysbaserte besparelser, vedlikeholdskontroll)
 • Automatisk beregning av vedlikeholdsbasert belysning gjennom hele installasjonens levetid (basert på CIE 97 og på produsentspesifikk basis)

ecoCALC 5.1.0 støtter ikke Windows XP, så hvis du fortsatt har Windows XP, må du bruke ecoCALC versjon 4.0.7.

ecoCALC 3.1.1 [MSI/102MB]
ecoCALC - Balanser belysningskvalitet, effektivitet og kostnader.

Det nye ecoCALC utregningsprogrammet gir brukerne muligheten til å beregne belysningsløsningers kostnader igjennom hele levetiden. I denne prosessen beregner ecoCALC ikke bare investeringskostnadene, men også de finansielle kostnadene ved miljøvennlig belysning. Dette inkluderer blant annet CO2 utslipp, energiforbruk, vedlikehold og resirkulering.

Thorn Product Explorer 6.6.1 (Plug-In for DIALux og Relux) [ZIP/232MB]


October 2012
For feilfri installasjon av Product Explorer må harddisken bruke et NTFS fil system.

DIALux download: Last ned hele DIALux programmet  (ekstern link)

Installasjonsmanual for bruk sammen med Thorn Product Explorer (valgfril)
[ZIP/353MB]

Sensa Software (Windows) [ZIP/63MB]
Designer software og interface redigering for Sensa lysstyring.

Sensa Software (Mac) [ZIP/48MB]
Designer software og interface redigering for Sensa lysstyring.

Sensa MasterConfigurator [ZIP/25MB]

Band² DMX addressing tool [ZIP/551KB]
Software for Thorn DMX Band². Dette verktøyet (for PC) gjør det mulig å lese av og sette parameterne for Thorns DMX Band² armaturer.

Band² DMX addressing tool instruction manual [DOC/1MB]
Instruksjonsmanual for Band² DMX addressing tool

Sensa DMX Software [ZIP/59MB]

Sensa DMX User Manual and Datasheets [ZIP/5MB]
Sensa DMX brukermanual og produktblad for  Sensa DMX.